Leuk dat je ons wilt benaderen via WhatsApp!

Aan de slag!

 • Gebruik het telefoonnummer  06-57220044
 • Sla dit nummer op in je mobiel
 • Stuur ons je WhatsApp bericht
 • Je ontvangt binnen 1 uur antwoord

Wanneer kun je ons bereiken via WhatsApp?
We zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur bereikbaar. Met uitzondering van de officiële feestdagen. Heb je buiten deze tijden een vraag gesteld, dan ontvang je de volgende werkdag zo spoedig mogelijk een antwoord.

Hoe snel kun je een antwoord verwachten op je bericht?
We streven ernaar om je bericht binnen 1 uur te beantwoorden.

Wij sturen nooit berichten zonder dat je hierom hebt gevraagd
Wij sturen je nooit ongevraagd een bericht via WhatsApp, maar reageren alleen op berichten van jou. Dit doen we om phishing te voorkomen. Ontvang je toch ongevraagd een WhatsApp bericht van NIBC Direct? Reageer hier dan niet op.

Deel geen privacygevoelige gegevens via WhatsApp
Wij vragen je nooit om je  wachtwoord en/of gebruikersnaam  via WhatsApp met ons te delen. Indien het nodig is om je vraag goed te kunnen beantwoorden, stellen we wel een aantal checkvragen (rekeningnummer/leningnummer, voorletter(s) en achternaam en geboortedatum) om je identiteit te verifiëren.

Je kunt ons niet bellen op ons WhatsApp nummer
Wil je telefonisch contact met een NIBC Direct medewerker? Bel dan 0800 409 409 4. Ook kun je ons bereiken via Facebook, Twitter of via de chat.

PRIVACY STATEMENT

NIBC Bank N.V. en NIBC Direct Hypotheken B.V. (hierna: “NIBC”) verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en deze worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de persoonsgegevens voor zijn verkregen. NIBC vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent op welke wijze uw persoonsgegevens binnen NIBC worden verwerkt. Om die reden heeft NIBC een privacy statement opgemaakt zodat u goed bent geïnformeerd. Mocht u na het lezen van onze privacy statement nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de Data Privacy Officer van NIBC.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam, een kopie van uw paspoort of uw emailadres. Dat zijn dus de gegevens van de particuliere klanten van NIBC, maar ook de gegevens van vertegenwoordigers of garantstellers van de zakelijke klanten van NIBC.

Waar gebruikt NIBC de persoonsgegevens voor? 

 • Om statistisch onderzoek te doen;
 • Om (interne) analyses te kunnen maken (big data onderzoek);
 • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft;
 • Om fraude te voorkomen en te bestrijden;
 • Om te voldoen aan de wet of een rechterlijke uitspraak;
 • Om te voldoen aan een verzoek van een toezichthouder, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB);
 • Om de relatie met u te onderhouden en uit te breiden;
 • Om informatie te geven over diensten en producten of (persoonlijke) aanbiedingen te doen (marketing) van NIBC;
 • Om te delen met een (beoogde) rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel of pandhouder van rechten van NIBC.

Worden er ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt bij NIBC?
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens, medisch, strafrechtelijk of financiele gegevens verwerkt.

Welke rechten heb ik als mijn persoonsgegevens door NIBC worden verwerkt?

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als deze niet kloppen.
 • U kunt NIBC verzoeken u af te melden voor het doen van persoonlijke aanbiedingen.
 • U kunt NIBC verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • U kunt NIBC verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere partij (data portabiliteit).

Indien u gebruik wenst te maken van een van bovengenoemde rechten, kunt u uw verzoek richten aan de Data Privacy Officer van NIBC.

Mag NIBC de inhoud van deze privacy statement wijzigen?
De privacy statement van NIBC kan van tijd tot tijd door NIBC eenzijdig worden gewijzigd. De aanpassingen zullen op de website van NIBC bekend worden gemaakt.

Contactgegevens Data Privacy Officer NIBC
Mw. mr. A.N. Gobardhan (advocaat)

Email: dpo@nibc.com
Post: NIBC Bank N.V.
t.a.v. A.N. Gobardhan
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag