• Home
  • De Voorwaarden Sparen veranderen

De Voorwaarden Sparen veranderen

Per 30 december 2020 wijzigen de Voorwaarden Sparen van jouw NIBC Direct Spaarrekening.

Introductie saldoklassen
NIBC Direct hanteert vanaf 30 december saldoklassen. Dit betekent dat de rente op jouw NIBC Direct Spaarrekening afhangt van het saldo op jouw spaarrekening. Hieronder zie je de saldoklassen en de bijbehorende rentes op dit moment.

Saldoklasse*

Rente

Saldo t/m EUR 100.000

0,15%

Saldo tussen € 100.000 en € 250.000

0,15%

Saldo tussen € 250.000 en € 500.000

0,15%

Saldo tussen € 500.000 en € 1.000.000

0,15%

Saldo boven € 1.000.000

0,15%

*Saldoklassen en rentepercentages staan niet vast en kunnen wijzigen.

Het spaarsaldo op jouw NIBC Direct Spaarrekening bepaalt dus in welke saldoklasse(n) je valt. Elke saldoklasse heeft een eigen rentepercentage. Dit kan betekenen dat voor delen van je saldo een ander rentepercentage geldt. De saldoklassen gelden per rekening.

De aangepaste voorwaarden maken het ook mogelijk voor NIBC Direct om rente te vergoeden, de rente op 0% te zetten, of negatieve rente in rekening te brengen.

De saldoklassen en rentepercentages kunnen in de toekomst wijzigen. Je ontvangt hierover altijd ruim op tijd een e-mail van ons.

Toegang tot chatfunctionaliteit

Indien je gebruik wenst te maken van de chatfunctionaliteit dan moet je onze chat cookies toestaan, meer info via volgende link