Klachtenprocedure

NIBC Direct streeft naar maximale klanttevredenheid. Indien je onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening of producten horen wij dit graag!


Klachtenformulier

Middels het klachtenformulier kun je een klacht indienen. Je ontvangt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om jouw klacht binnen 5 werkdagen te behandelen. Voor een zorgvuldige oordeelsvorming vindt behandeling van de klacht door verschillende medewerkers plaats. Elke klacht wordt objectief en onpartijdig behandeld. 


Kifid

NIBC Direct is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Als je meent dat de afhandeling van jouw klacht hiertoe aanleiding geeft, kan je de klacht tot uiterlijk drie maanden na behandeling door NIBC Direct voorleggen aan het Kifid. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van het Kifid, of neem contact op via:


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Telefoon: 070 333 8999

 

Rechter

Je kunt er ook voor kiezen om je klacht niet voor te leggen aan het Kifid, maar direct bij de burgerlijke rechter.