Klachtenprocedure

NIBC Direct streeft naar maximale klanttevredenheid. Indien je onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening of producten horen wij dit graag!


Klachtenformulier

Middels het klachtenformulier kun je jouw klacht indienen. Je ontvangt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om jouw klacht binnen 5 werkdagen te behandelen.

Voor een zorgvuldige oordeelsvorming vindt behandeling van de klacht door verschillende medewerkers plaats. Elke klacht wordt objectief en onpartijdig behandeld. 


Klachtencommissie NIBC Direct

Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kun je je schriftelijk wenden tot het bestuur van NIBC Bank.

NIBC Direct
t.a.v. Klachtencommissie NIBC Direct
Antwoordnummer 16077
2501 VE ‘s-Gravenhage


KiFiD

NIBC Direct is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Als je meent dat de afhandeling van jouw klacht hiertoe aanleiding geeft, kan je het geschil tot uiterlijk drie maanden na uitspraak van het bestuur van de Bank voorleggen aan de ombudsman van het KiFiD.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Tevens kun je de klacht aan het Kifid voorleggen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Geschillencommissie KiFiD

Na bemiddeling van de ombudsman heb je nog de mogelijkheid om het geschil aan de Geschillencommissie van het KiFiD voor te leggen. Uiteindelijk kan zowel jij als NIBC Direct de beslissing van de Geschillencommissie aan de Commissie van Beroep voorleggen. 

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van KiFiD.