Kenmerken NIBC Direct hypotheek zzp'ers/ondernemers

Algemeen

Onder zelfstandig ondernemers verstaan wij:

DGA's

Inkomen

Rente

Bekijk alle rentetarieven

Boeteregeling

Op jouw verzoek ontvang je van ons een nieuwe offerte. Daarin staat het nieuwe rentepercentage, de periode waarover dit gelijk blijft en de eventuele boete.

Deze eventuele boete berekenen wij als volgt: Wij bekijken eerst hoelang de huidige rentevaste periode nog duurt. Daarna bekijken wij hoe hoog het actuele rentepercentage van dezelfde soort lening van ons is voor de resterende duur van je huidige rentevast periode. Is dit rentepercentage hoger dan of gelijk aan je huidige rentepercentage? Dan betaal je aan ons het verschil tussen deze twee percentages voor de periode dat de rente nog gelijk zou blijven. 

Rekenvoorbeeld:
Je hebt op dit moment een rentepercentage van 5% voor een periode van 10 jaar. Van deze 10 jaar zijn 7,5 jaar voorbij. Het rentepercentage zou dus nog 2,5 jaar gelijk blijven. Wij hebben geen periode van 2,5 jaar om de rente vast te zetten, dus kijken wij naar de volgende kortere periode. In dit geval is dat 2 jaar. Wij kijken welk rentepercentage hierbij hoort, bijvoorbeeld 4%. Het verschil is 1%. Jij betaalt ons deze 1 voor de 2,5 jaar in één keer terug. Wij houden er bij het berekenen van de boete rekening mee dat je 15% van de lening boetevrij mag aflossen en het geld in één keer betaalt. 

Algemene voorwaarden

Op de NIBC Direct Hypotheek zijn de voorwaarden NIBC Direct Hypotheek van toepassing.

Bekijk hier de algemene voorwaarden

Service

Onze servicedesk is beschikbaar voor al je vragen.

Je kan ons bellen op 0800 – 409 4094 of stuur ons een email.

Wij gebruiken cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies