Kenmerken NIBC Direct hypotheek zzp'ers/ondernemers

Algemeen

 • Aflossingsvorm: annuïtair, lineair, aflossingsvrij
 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG) al mogelijk vanaf 12 maanden ondernemerschap (deelname NIBC Direct aan pilot NHG)
 • Looptijd is maximaal 30 jaar
 • Minimale hoofdsom € 70.000,-
 • Maximale hoofdsom € 1.000.000,- 
 • Minimale hoofdsom bij een tweede hypotheek € 15.000,-
 • Een aflossingsvrij leningdeel mag niet groter zijn dan 50% van de marktwaarde

Onder zelfstandig ondernemers verstaan wij:

 • Vrije beroepsoefenaar, zoals medicus, advocaat, notaris, accountant, freelancer, consultant, etc. 
 • Aanvragers met een inkomen uit een eigen onderneming, zoals eenmanszaak, ZZP-ers, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap.
 • Aanvragers met een inkomen uit een onderneming waarin de aanvrager een controlerend belang heeft, waarbij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) verondersteld wordt dit belang te hebben.

Inkomensverklaring Ondernemer (IKV)

Bij NIBC Direct is een IKV verplicht vanaf 01-12-2018. Met de Inkomensverklaring Ondernemer kunnen alle ondernemers die langer dan 12 maanden actief zijn bij NIBC Direct een hypotheek aanvragen. Wij volgen hierin de NHG bepalingen, voor zowel NHG en niet-NHG aanvragen.

Het is belangrijk dat een rekenexpert deze IKV opmaakt want bij het uitbrengen van het renteaanbod nemen wij 100% van het berekende inkomen door de rekenexpert over.

U kunt bij de volgende rekenexperts terecht.

Overviewz 
www.overviewz.nl
Opdrachtformulier

Pentrax
www.pentrax.nl
Opdrachtformulier

Raadhuys 
www.raadhuys.eu
Opdrachtformulier                                    

Let op!
Wij kunnen, voor niet-NHG zaken,  ook werken met een IKV van Zakelijk Inkomen  (www.zakelijkinkomen.nl) of VIIZ (www.viiz.nl), deze rekenexperts zijn echter (nog) niet geaccrediteerd voor NHG.

Door gebruik te maken van een IKV is het hypotheekproces voor ondernemer en hypotheekadviseur sneller en eenvoudiger gemaakt; een aantal voordelen.

 • Duidelijkheid
  De klant krijgt direct duidelijkheid over het inkomen waarmee gerekend wordt.
 • Zekerheid
  De klant krijgt veel meer en sneller zekerheid over de haalbaarheid van de hypotheek.
 • Geldigheid
  Een IKV is 6 maanden geldig.
 • Efficient process
  Zowel voor NHG en niet – NHG één beleid. Bij NIBC Direct kan met één inkomensverklaring een financiering aangevraagd worden met – of zonder NHG.

Heb je nog vragen of opmerkingen neem contact op met je financieel adviseur.

Rente

 • Tariefklasse is: de hoogte van de lening ten opzichte van de marktwaarde van de woning
 • Zes tariefklassen (NHG, t/m 65%, t/m 80%, t/m 95%, t/m 106%, t/m 115%)
 • Voor ondernemers korter dan 3 jaar geldt de eerste 10 jaar een opslag van 0,30% op bovenstaande tarieven (voor NIBC Direct en NIBC Direct Extra Hypotheek).
 • Rente daalt automatisch mee bij aflossen
 • Je rente in het renteaanbod is de definitieve rente
 • 3 maanden voor afloop rentevaste periode ontvang je een nieuw rente voorstel

Bekijk alle rentetarieven

Boeteregeling

Op jouw verzoek ontvang je van ons een nieuwe offerte. Daarin staat het nieuwe rentepercentage, de periode waarover dit gelijk blijft en de eventuele boete.

Deze eventuele boete berekenen wij als volgt: Wij bekijken eerst hoelang de huidige rentevaste periode nog duurt. Daarna bekijken wij hoe hoog het actuele rentepercentage van dezelfde soort lening van ons is voor de resterende duur van je huidige rentevast periode. Is dit rentepercentage hoger dan of gelijk aan je huidige rentepercentage? Dan betaal je aan ons het verschil tussen deze twee percentages voor de periode dat de rente nog gelijk zou blijven. 

Rekenvoorbeeld:
Je hebt op dit moment een rentepercentage van 5% voor een periode van 10 jaar. Van deze 10 jaar zijn 7,5 jaar voorbij. Het rentepercentage zou dus nog 2,5 jaar gelijk blijven. Wij hebben geen periode van 2,5 jaar om de rente vast te zetten, dus kijken wij naar de volgende kortere periode. In dit geval is dat 2 jaar. Wij kijken welk rentepercentage hierbij hoort, bijvoorbeeld 4%. Het verschil is 1%. Jij betaalt ons deze 1 voor de 2,5 jaar in één keer terug. Wij houden er bij het berekenen van de boete rekening mee dat je 15% van de lening boetevrij mag aflossen en het geld in één keer betaalt. 

Algemene voorwaarden

Op de NIBC Direct Hypotheek zijn de voorwaarden NIBC Direct Hypotheek van toepassing.

Bekijk hier de algemene voorwaarden

Service

Onze servicedesk is beschikbaar voor al je vragen.

Je kan ons bellen op 0800 – 409 4094 of stuur ons een email.

Toegang tot chatfunctionaliteit

Indien je gebruik wenst te maken van de chatfunctionaliteit dan moet je onze chat cookies toestaan, meer info via volgende link