Een hypotheek die bij je past

Je hebt een NIBC Direct hypotheek. Deze hypotheek is gebaseerd op de persoonlijke situatie en inkomen op het moment dat je hypotheek is afgesloten. Op deze pagina delen we meer informatie en tips over welke (financiële) keuzes je kan maken tijdens de looptijd van jouw hypotheek.

Kijk naar de toekomst

 • Je persoonlijke situatie en/of inkomen kan veranderen tijdens de looptijd van je hypotheek. Dit kan betekenen dat de betaalbaarheid van je hypotheek ook kan veranderen. Zo kan je situatie of inkomen veranderen omdat je met pensioen gaat of je hypotheekrenteaftrek stopt. Daarom is het goed je financiële situatie nu alvast te onderzoeken!

  Heb je een (deels) aflossingsvrije hypotheek? Bij deze hypotheek betaal je tijdens de looptijd van de lening alleen rente en los je niet af gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd betaal je de hypotheek in één keer terug. Bijvoorbeeld met je spaargeld, je opgebouwde vermogen of uit de verkoopopbrengst van je woning. Als je de aflossingsvrije hypotheek op de einddatum niet kunt aflossen dan loop je mogelijk een risico.

  Hieronder lees je meer over je aflossingsvrije hypotheek, welke veranderingen van invloed kunnen zijn op je persoonlijke situatie en welke mogelijkheden je hebt om je situatie aan te passen. Wil je meer informatie of advies over de beste keuze voor jou? Neem dan contact op met je onafhankelijke adviseur.

Hypotheek Gezin In Woonkomer Op Bank

Inzicht in je hypotheek met de hypotheekcheck

Wil jij zorgeloos blijven wonen, weten wat je straks netto kunt besteden en bekijken of je de hypotheek straks nog kunt betalen? Ga ermee aan de slag! Via jouw eigen MijnNIBCDirect omgeving kun je de hypotheekcheck doen.

Kelli Mcclintock Cr Gh5a 9Nc Unsplash

Wat kan ik doen om mijn hypotheek aan te passen?

Blijkt uit de hypotheekcheck dat je in de toekomst mogelijk de maandlasten minder makkelijk kunt betalen? Kom dan nu in actie.

 • Bijvoorbeeld door te sparen op een spaarrekening of te beleggen op een beleggingsrekening. Dit vermogen kun je op de einddatum gebruiken voor het aflossen van (een deel van) je aflossingsvrije hypotheek.

 • Dit zorgt direct voor lagere maandlasten. Omdat je hoofdsom lager wordt, betaal je elke maand minder rente. Je mag elk kalenderjaar 15% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen. Kosteloos. Heb je een NIBC Direct Extra Hypotheek? Dan kun je 100% aflossen uit eigen middelen. Kosteloos.

  Je hypotheek loopt meestal 30 jaar. Aan het einde van deze periode zul je je lening moeten terugbetalen. Met sommige hypotheekvormen los je elke maand af (bijvoorbeeld bij annuïtaire en lineaire hypotheken). Bij een aflossingsvrije hypotheek is het belangrijk dat je zelf vermogen opbouwt zodat je aan het einde van de looptijd van de lening je lening kunt terugbetalen. Een financieel adviseur kan precies uitzoeken wat tussentijds extra aflossen voor jouw situatie betekent en of het voor jou aantrekkelijk kan zijn.

  De voordelen van extra aflossen op je hypotheek zijn:

  • Je hypotheekschuld wordt lager
  • Je betaalt minder rente
  • Je maandlasten dalen
  • Je loopt minder risico op een restschuld wanneer de waarde van je woning daalt en je de woning wilt/moet verkopen
  • Een lagere hypotheek maakt je minder kwetsbaar voor als je inkomenssituatie verandert (bijvoorbeeld door bereiken pensioenleeftijd, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden)
  • Mogelijk een lagere belastingdruk in box 3

  De nadelen van extra aflossen op je hypotheek zijn:

  • Je financiële buffer wordt kleiner
  • Je fiscale renteaftrek gaat mogelijk omlaag.
 • Elke maand stellen wij automatisch opnieuw de tariefklasse voor elk leningdeel vast. Hierbij rekenen wij met de uitstaande hoofdsom van je hypotheek en de waarde van de woning volgens onze administratie.
  Is de waarde van je woning inmiddels hoger dan de waarde van je woning volgens onze administratie? Dan kan het voor jou voordelig zijn om een de actuele woningwaarde aan ons door te geven. Hiermee kan je hypotheek in een lagere tariefklasse komen en profiteer je van een lagere hypotheekrente. Het is dan wel belangrijk dat je aantoont wat de waarde van je woning is.

  Voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunnen we de rente niet aanpassen. Je profiteert in dit geval al van het laagst mogelijke rentetarief.

 • Zet je aflossingsvrije hypotheek helemaal of voor een deel om naar een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Met deze hypotheekvormen betaal je iedere maand automatisch een deel van je hypotheek terug. Je maandlasten stijgen dan, maar wanneer je met pensioen gaat, de hypotheekrenteaftrekt stopt of aan het einde van de looptijd, houd je geen of een lagere hypotheek over.

 • Profiteer van een lagere rente door een nieuwe rentevaste periode met ons af te spreken voordat je huidige rentevaste periode afloopt. Het geld dat je overhoudt omdat je maandlasten dalen, gebruik je dan voor het extra aflossen van je hypotheek. Voor tussentijds aanpassen betaal je ons mogelijk een vergoeding. De hoogte hiervan hangt af van de resterende duur van je rentevaste periode, de rente die je nu betaalt en de actuele vergelijkingsrente. In jouw eigen MijnNIBCDirect omgeving kun je gemakkelijk zien welke vergoeding je ons betaalt wanneer je tussentijds je rente wilt wijzigen. Check wel goed of de lagere rente opweegt tegen de vergoeding die je betaalt.

 • Oversluiten betekent dat je een nieuwe hypotheek afsluit bij een andere hypotheekaanbieder. Met deze nieuwe hypotheek los je de bestaande hypotheek af. Voor het oversluiten van je hypotheek betaal je kosten, zoals notaris-, taxatie- en advieskosten. Ook betaal je mogelijk een vergoeding voor het aflossen van je hypotheek. De hoogte van de vergoeding hangt af van de resterende duur van je rentevaste periode, de rente die je nu betaalt en de actuele vergelijkingsrente. Het zo bespaarde geld kun je gebruiken om extra af te lossen op je hypotheek. In jouw eigen MijnNIBCDirect omgeving kun je gemakkelijk zien welke vergoeding je ons betaalt wanneer je tussentijds je hypotheek wilt aflossen. Bereken, voor je een beslissing neemt, of de lagere rente opweegt tegen de kosten die je betaalt!

 • Heb je op de einddatum voldoende eigen geld voor het aflossen van je hypotheek? Of vind je het geen probleem je woning te verkopen en met de verkoopopbrengst je hypotheek af te lossen? Dan kun je ervoor kiezen om geen extra maatregelen te nemen. Houd er bij verkoop wel rekening mee dat je hypotheek op dat moment hoger kan zijn dan de verkoopopbrengst van je woning. Je houdt dan een restschuld over die je moet terugbetalen.

Veelgestelde vragen

Bij een aflossingsvrije hypotheek los je gedurende de looptijd van je lening niet af. Je betaalt elke maand alleen rente over je hypotheek. Aan het einde van de looptijd betaal je de lening in één keer terug. Bijvoorbeeld met je spaargeld. Omdat je tot het einde van de looptijd niets terugbetaalt, blijft je schuld hetzelfde. Dat betekent automatisch dat ook de rente hetzelfde blijft gedurende je rentevastperiode. 

De meeste hypotheken hebben een looptijd van 30 jaar. Omdat je met een aflossingsvrije lening niet aflost, blijft je schuld staan. Je bent dus genoodzaakt aan het eind van de looptijd zelf iets te regelen om het hele bedrag in één keer terug te betalen. Dit gebeurt uit verkoop van je woning, met gespaard geld of eigen kapitaal. 

Restschuld
Heb je geen of te weinig spaargeld voor het aflossen van je hele hypotheek? En kun je op dat moment geen nieuwe hypotheek krijgen? Dan moet je je woning verkopen en met de verkoopopbrengst je hypotheek aflossen. Is je hypotheek hoger dan de verkoopopbrengst van je woning? Dan houd je een restschuld over. Deze restschuld moet je terugbetalen.

Minder inkomen na pensioen
Je inkomen is vaak lager als je met pensioen bent. Sluit je 10 jaar voor je pensioen een nieuwe hypotheek af? Dan bepaalt je pensioeninkomen hoeveel je mag lenen. Dit kan betekenen dat je een (nieuwe) hypotheek voor je woning niet meer kunt betalen.

Hogere lasten na afschaffing hypotheekrenteaftrek
Vanaf 2001 is je rente nog maximaal 30 jaar aftrekbaar. Omdat je daarna geen gebruik meer kunt maken van de hypotheekrenteaftrek, gaan je maandlasten (mogelijk) flink omhoog.

Je financiële situatie wordt beïnvloed door de volgende factoren:

 • Je gaat met pensioen
  Als je met pensioen gaat, is de kans groot dat je inkomen daalt. Je houdt dan minder geld over voor het betalen van je hypotheek terwijl de lasten nog even hoog of misschien zelfs hoger zijn.

 

 • Je hypotheekrenteaftrek stopt
  Sinds 1 januari 2001 is de rente voor een hypotheek maximaal 30 jaar aftrekbaar. Voor hypotheken die zijn afgesloten voor 1 januari 2001 betekent dit dat de aftrekbaarheid afloopt op 1 januari 2031. Als je de hypotheek op dat moment nog niet hebt afgelost, gaan je netto maandlasten (mogelijk) omhoog.

 

 • Je hypotheek loopt af
  Op de einddatum van je hypotheek moet de hypotheek worden afgelost. Heb je een (deels) aflossingsvrije hypotheek en kun je dit niet? Je hypotheek kan niet altijd worden verlengd. Of dit mogelijk is, hangt af van je situatie op dat moment en de wet- en regelgeving die dan geldt. Het is belangrijk dat je de maandlasten kunt blijven betalen. Daarom beoordelen we je aanvraag opnieuw.

Bij de beoordeling van je aanvraag letten we op de volgende zaken:

 1. de hoogte van de hypotheek die je nodig hebt,
 2. de hoogte van je (pensioen)inkomen,
 3. de actuele rente,
 4. de waarde van je woning, en
 5. hoeveel en hoelang je je hypotheekrente nog kunt aftrekken.

Welk risico loop je? Bij verlenging kunnen je maandlasten stijgen, bijvoorbeeld omdat je bij een nieuwe hypotheek maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij kunt lenen. Het kan voor komen dat je je hypotheek niet kunt oversluiten of verlengen, omdat de maandlasten dan voor jou te hoog worden. Je bent dan helaas genoodzaakt om je woning te verkopen en met de verkoopopbrengst je hypotheek af te lossen. Mogelijk houd je hierbij een restschuld over. Deze restschuld moet je terugbetalen. Om deze risico’s te voorkomen is het belangrijk dat je op tijd actie onderneemt als je huidige hypotheek niet meer bij je past.

Is de waarde van je woning gestegen? Dan kan het voor jou voordelig zijn om een de actuele woningwaarde aan ons door te geven. Hiermee kan je hypotheek in een lagere tariefklasse komen en profiteer je van een lagere hypotheekrente. Voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunnen we de rente niet aanpassen. Je profiteert in dit geval al van het laagst mogelijke rentetarief.

Een waardestijging kun je aantonen door ons een van de volgende documenten toe te sturen:

 • Een door NIBC Direct goedgekeurd taxatierapport

Bij een taxatierapport bepaalt een taxateur de marktwaarde van de woning aan de hand van verschillende beoordelingscriteria. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele verbouwing. Ook wordt de staat van onderhoud onderzocht. Zo kan een recente verbetering aan een woonruimte de waarde van je woning verhogen.

NIBC Direct stelt voorwaarden aan het taxatierapport en de taxateur. Het taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn. Daarnaast dient het taxatierapport door het NWWI of iValidatie gevalideerd te zijn. De kosten die je hiervoor maakt zijn voor jouw rekening.

 

 • NIBC Direct Desktop Taxatie

De NIBC Direct Desktop Taxatie combineert de modelwaarde van een woning met de kennis van een taxateur. De modelwaarde is de waarde van een woning gebaseerd op de modellen en uit de database van Calcasa. In de database van Calcasa staan kenmerken van vrijwel alle woningen in Nederland. Een taxateur beoordeelt vervolgens deze Calcasa-modelwaarde op afstand, dus zonder de woning te bezoeken. Omdat hij dat meestal van achter zijn bureau doet noemen we het een desktop taxatie.

Wanneer kan ik een desktop taxatie gebruiken?

 • Als je een taxatierapport nodig hebt voor je hypotheekverstrekker en de uitstaande hoofdsom niet meer is dan 90% van de marktwaarde van de woning. De woning dient bestemd te zijn voor eigen bewoning.
 • Voor een nieuw te bouwen woning is het niet mogelijk een desktop taxatie te gebruiken. De marktwaarde van de woning is maximaal EUR 1 miljoen
 • Heb je recent verbouwd? Dan is de kans groot dat Calcasa niet over deze informatie beschikt: de verbouwing wordt dan niet meegenomen in de desktop taxatie. De woning is daardoor niet geschikt hiervoor
 • De meeste woningen zijn geschikt voor een desktop taxatie. Echter, hoe unieker de woning, hoe groter de kans dat deze niet geschikt is voor een taxatie op afstand. Denk hierbij aan boerderijen, recreatiewoningen, woningen met een winkel of kantoor en aangepaste woningen.

Het aanvraagproces is volledig digitaal via www.desktoptaxatie.nl. Je krijgt meteen te horen of je woning in aanmerking komt voor een desktop taxatie. Na je aanvraag ontvang je binnen enkele uren de NIBC Direct Desktop Taxatie in je e-mail. De kosten bedragen EUR 69,- inclusief BTW.

Vind je de waarde in de desptop taxatie te hoog of te laag? Omdat de woningwaarde is vastgesteld met behulp van modellen en de database van Calcasa, is hier helaas niets aan te doen. Je kan altijd alsnog een volledige taxatie laten uitvoeren.