Kenmerken NIBC Direct hypotheek

Algemeen

 • Aflossingsvorm: annuïtair, lineair, aflossingsvrij
 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is mogelijk
 • Een starterslening is mogelijk
 • Looptijd is maximaal 30 jaar
 • Minimale hoofdsom € 70.000,-
 • Maximale hoofdsom € 1.000.000,-
 • Minimale hoofdsom bij een tweede hypotheek € 15.000,-
 • Een aflossingsvrij leningdeel mag niet groter zijn dan 50% van de marktwaarde

Rente

 • Tariefklasse is: de hoogte van de lening ten opzichte van de marktwaarde van de woning
 • Zes tariefklassen (NHG, t/m 65%, t/m 80%, t/m 95%, t/m 106%, t/m 115%)
 • Rente daalt automatisch mee bij aflossen
 • Je rente in het renteaanbod is de definitieve rente
 • 3 maanden voor afloop rentevaste periode ontvang je een nieuw rente voorstel

Bekijk alle rentetarieven

Renteaanbod

 • De aanvaardingstermijn van het renteaanbod is 3 weken
 • Gedurende een lopende geldigheidstermijn kan er geen nieuw renteaanbod worden aangevraagd
 • Geldigheidstermijn van het renteaanbod is niet verlengbaar
 • Geen kosten voor het aanvragen van een renteaanbod 

Bindende offerte

 • De aanvaardingstermijn van het bindende aanbod is 2 weken
 • Het bindende aanbod is na ondertekening geldig tot uiterlijk 4 maanden na datum renteaanbod

Restschuld


Om verschillende redenen kun je te maken krijgen met een restschuld op je hypotheek. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar je moet er wel rekening mee houden. Als je over voldoende spaargeld beschikt, kan de restschuld worden betaald uit eigen middelen. Als dit niet het geval is, kan er gekeken worden naar andere oplossingen.

Restschuld financieren met een NIBC Direct Hypotheek


Als er sprake is van een restschuld onderzoeken wij of het mogelijk is om deze restschuld mee te financieren op het nieuwe huis. Je mag de hypotheekrente die je betaalt over de restschuld maximaal 15 jaar aftrekken van de belasting. Dit geldt alleen als de restschuld ontstaat bij verkoop van jouw huis (los van de reden) en dit huis overdraagt bij de notaris in de periode van 29 oktober 2012 tot met 31 december 2017. Wij kijken wel of de nieuwe lening (inclusief meegefinancierde restschuld) betaalbaar is voor je. Er is geen standaardoplossing voor hoe je moet omgaan met een eventuele restschuld. Per persoonlijke situatie kan de oplossing verschillend zijn. Daarom is het belangrijk om een totaalbeeld van jouw situatie te hebben.

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie

Als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebt afgesloten, dan kan Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen onder bepaalde voorwaarden deze restschuld kwijtschelden. Op de website van NHG vind je meer informatie.

Meer informatie?

Heb je een NIBC Direct Hypotheek en wil je of moet je jouw huis verkopen en verwacht je een restschuld? Dan is het belangrijk om contact op te nemen met je financieel adviseur en/of met onze afdeling Client Services. Onze afdeling Client Services is bereikbaar via 070 342 5000 of hypotheken@nibc.com.  Samen bespreken we de eventuele mogelijkheden en oplossingen.

Aflossen

 • Bij de aflosvormen annuïtair en lineair los je maandelijks af.
 • Bij de aflosvorm aflossingsvrij los je in een keer af aan het einde van de looptijd.
 • Per jaar mag per leningdeel 15% van de oorspronkelijke hoogte boetevrij extra worden afgelost.
 • Volledig boetevrij aflossen bij verkoop woning.

NIBC Direct Hypotheek

 • Geldigheidstermijn vanaf datum renteaanbod is 4 maanden
 • Geen annuleringskosten

NIBC Direct Extra Hypotheek

 • Geldigheidstermijn vanaf datum renteaanbod is 9 maanden
 • 1% annuleringskosten van de hoofdsom (excl. overbrugging) na verlenging van de bindende offerte

Aanvragen van een offerte kan alleen via een adviseur

Vergoeding vervroegde aflossing

Op jouw verzoek ontvang je van ons een nieuwe offerte. Daarin staat het nieuwe rentepercentage, de periode waarover dit gelijk blijft en de eventuele verschuldigde vergoeding voor vervroegde aflossing.

Deze eventuele vergoeding voor vervroegde aflossing berekenen wij als volgt: Wij bekijken eerst hoelang de huidige rentevaste periode nog duurt. Daarna bekijken wij hoe hoog het actuele rentepercentage van dezelfde soort lening van ons is voor de resterende duur van je huidige rentevast periode. Is dit rentepercentage hoger dan of gelijk aan je huidige rentepercentage? Dan betaal je aan ons het verschil tussen deze twee percentages voor de periode dat de rente nog gelijk zou blijven.

Rekenvoorbeeld:

Je hebt op dit moment een rentepercentage van 5% voor een periode van 10 jaar. Van deze 10 jaar zijn 7,5 jaar voorbij. Het rentepercentage zou dus nog 2,5 jaar gelijk blijven. Wij hebben geen periode van 2,5 jaar om de rente vast te zetten, dus kijken wij naar de volgende kortere periode. In dit geval is dat 2 jaar. Wij kijken welk rentepercentage hierbij hoort, bijvoorbeeld 4%. Het verschil is 1%. Jij betaalt ons deze 1% voor de 2,5 jaar in één keer terug. Wij houden er bij het berekenen van de vergoeding voor vervroegde aflossing rekening mee dat je 15% van de lening vergoedingsvrij mag aflossen en het geld in één keer betaalt.

Bouwdepot

 • Geen kosten voor aanvraag bouwdepot
 • Rentevergoeding op ongebruikte deel bouwdepot is gelijk aan de hypotheekrente
 • Maximale looptijd bij nieuwbouw 24 maanden
 • Maximale looptijd bij verbouwen 12 maanden
 • Restant bouwdepot wordt in mindering gebracht op de lening

Meeneem- of verhuisregeling


Binnen 6 maanden na verkoop van je oude woning en daarmee aflossing van de bestaande hypotheek kan je deze hypotheek gebruiken voor je volgende woning. Deze wijziging dient wel door NIBC Direct beoordeeld te worden. De waarde van je nieuwe woning moet bijvoorbeeld voldoende zijn voor de hoogte van de lening.

Bestaande woning nog niet verkocht


Heb je een nieuwe woning gekocht maar je bestaande woning nog niet verkocht? Ook dan kun je bij ons terecht voor je nieuwe hypotheek. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • De dubbele maandlasten moet je voor tenminste 12 maanden kunnen betalen;
 • Als de hypotheekschuld hoger is dan 90% van de getaxeerde waarde, moet het verschil uit eigen middelen voldaan kunnen worden.

Overbruggingslening

 • Overbruggingslening alleen in combinatie met NIBC Direct Hypotheek + huidige woning verkocht en ontbindende voorwaarden verlopen;
 • Overbruggingslening is maximaal de verkoopprijs minus de restantschuld van de bestaande woning;
 • Aanvraag is gratis;
 • Looptijd maximaal 24 maanden;
 • Maximaal te lenen voor de nieuwe hypotheek inclusief overbruggingslening is 106%;
 • Advies, aanvragen of afsluiten

Advies, aanvragen en/of afsluiten van een NIBC Direct Hypotheek kan alleen middels een bij NIBC Direct aangesloten adviseur. Dit zijn o.a.:

 • De Hypotheker
 • Huis & Hypotheek
 • De Hypotheekshop
 • Van Bruggen Adviesgroep
 • HypotheekCompany
 • EyeOpen

Vind hier een adviseur bij jou in de buurt.

Beschikbaar voor particulieren

De NIBC Direct Hypotheek is beschikbaar voor particulieren in loondienst, met een dienstverband voor onbepaalde tijd danwel een intentieverklaring van de werkgever. Naast inkomen uit vast of flexibel dienstverband, accepteert NIBC Direct ook inkomen uit een zelfstanding onderneming.

Ondernemers werkzaam in branches waarvoor de lokale wet- & regelgeving onderling te sterk kunnen afwijken (coffeeshops en prostitutie) kunnen niet worden gefinancierd. Een starterslening kan mogelijk zijn, hier vindt u meer infomatie over een Starterslening.

Algemene voorwaarden


Op de NIBC Direct Hypotheek zijn de voorwaarden NIBC Direct Hypotheek van toepassing.

Bekijk hier de algemene voorwaarden

Service


Onze servicedesk is beschikbaar voor al je vragen.

Je kan ons bellen op 0800 – 409 4094 of stuur ons een email.