• Home
  • Nieuws
  • 37% van inkomen wordt aan woonlasten besteed

37% van inkomen wordt aan woonlasten besteed

Nederlanders geven steeds meer van hun netto inkomen uit aan woonlasten. Uit onderzoek van gebiedsontwikkelaar BPD blijkt dat het deel van het inkomen dat mensen aan wonen besteden, is gestegen van 35% in 2013 naar 37% in 2016.

Acceptabele woonlasten

Volgens de onderzoekers willen Nederlandse woningbezitters maximaal 34% van hun inkomen uitgeven aan hun woonlasten. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vindt dat nog aan de ruime kant. Het instituut beoordeelt een maximale woonlast van 33% als 'acceptabel'.

Het is opvallend dat woningbezitters in andere landen andere verwachtingen hebben van hun woonlasten. Zo geeft men in Polen 31% uit aan woonlasten, maar dit is hoger dan men eigenlijk zou willen. Duitsland en Frankrijk scoren met respectievelijk 35% en 37% nog net binnen de grens die voor de bewoners acceptabel is.

Huurders geven 42% uit aan wonen

Nederlanders die in een huurwoning wonen, geven daarvoor gemiddeld 42% van hun inkomen aan uit. Zelf geven zij aan dat 37% hun maximale percentage is dat ze eraan willen besteden. Dit verschil is dus groter dan bij koopwoningen.

Volgens de onderzoekers zijn hogere bouwkosten en grondprijzen samen met de krapte op de woningmarkt de belangrijkste redenen voor de steeds grotere verschillen tussen de werkelijke woonlasten en de gewenste woonlasten.

Duitsland is het duurst

De woningprijzen zijn van alle onderzochte landen het hoogst in Duitsland. Het verschil met Nederland, Frankrijk en Polen is behoorlijk groot. De stad München spande de kroon: hier worden bedragen tot € 8.000 per vierkante meter woning betaald. Dit blijkt uit het onderzoek onder een representatieve groep van duizend consumenten per land.