• Home
  • Nieuws
  • Negatieve inflatie maakt leven goedkoper

Negatieve inflatie maakt leven goedkoper

Goederen en diensten voor consumenten zijn voor het eerst in bijna 30 jaar goedkoper geworden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte bekend dat de inflatie in de maand juli van 2016 is gedaald naar -0,3%. Oorzaak daarvan is vooral het goedkoper worden van brandstof, vliegreizen en voedingsmiddelen.

Nog geen deflatie

Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, geeft aan dat er nog niet direct sprake is van deflatie, omdat er dan echt een daling van het algemene prijspeil te zien is, waaronder lonen en huizenprijzen. Dat is nu nog niet het geval. Wel stelt de econoom vast dat de inflatie heel erg laag is op dit moment.

Langere tijd

Het CBS hanteert de geharmoniseerde Europese meetmethode om de consumentenprijzen van juli te vergelijken met die van juni. Daarin was een daling te zien van -0,2% naar -0,6%. Nederland is wat inflatie betreft onder het niveau van de eurozone uitgekomen.

Al sinds 2014 worden goederen goedkoper, aldus het CBS. Het inflatiecijfer bevindt zich dan ook al langere tijd onder het langjarige gemiddelde van 2%. Vanaf de tweede helft van 2015 stijgen de prijzen van diensten ook steeds minder snel. Al zo’n 2,5 jaar is de inflatie lager dan 1%. Dat is de afgelopen 30 jaar niet meer zo lang achtereen gebuerd.

Uitstelgedrag

Economen waarschuwen dat consumenten hun aankopen mogelijk gaan uitstellen door de aanhoudende negatieve inflatie. Zodra zij immers weten dat het over enige tijd nog voordeliger kan zijn om iets aan te schaffen, loont het voor ze om nog even te wachten. De negatieve spiraal die dit oplevert, is slecht voor de economie in zijn geheel.

Lees meer: Waarom is aflossen belangrijk?