• Home
  • Nieuws
  • Spanning op de huizenmarkt

Spanning op de huizenmarkt

Huizenkopers nemen steeds meer risico’s bij de aan- of verkoop van een huis. Door de toenemende spanning op de huizenmarkt zag juridisch dienstverlener DAS het aantal geschillen in de eerste vijf maanden van 2016 stijgen met 27%. Van 490 steeg het aantal naar 670.

Economisch herstel

De stijging is volgens de onderzoekers vooral een teken dat huizenkopers meer risico’s nemen. Dat hangt nauw samen met het economisch herstel in Nederland. Ter vergelijking: er waren maar 3% meer geschillen  over consumentenaankopen. Het aantal arbeidsgeschillen is vrijwel gestabiliseerd in de eerste vijf maanden van 2016 (-0,2%). Daardoor is de stijging van het aantal geschillen bij aan- en verkoop van woningen opvallend te noemen.

Grotere bereidheid om risico’s te nemen

Uit de cijfers blijkt dat consumenten eerder bereid zijn om grotere risico’s te nemen. Zo komen er bijvoorbeeld veel meer meldingen binnen van mensen die een woning hebben gekocht zonder ontbindende voorwaarden of zonder eerst onderzoek te doen naar verborgen gebreken. Als men de financiering niet rond krijgt, wordt er soms te laat een beroep wordt gedaan op de ontbindende voorwaarden. Tot slot wordt de verplichte waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom niet altijd gestort.

Aantrekkelijker voor de verkoper

De spanning op de huizenmarkt zorgt ervoor dat mensen zich anders gaan gedragen. Om een aantrekkelijker partij te worden voor de verkoper, kiezen sommige huizenkopers er bijvoorbeeld voor om geen financieringsvoorbehoud op te nemen in de voorwaarden. Mocht de koper de financiering uiteindelijk toch niet rond krijgen, dan moet de koop in het uiterste geval worden ontbonden. De koper riskeert op deze manier een boete van 10% van de koopsom.

 

Toegang tot chatfunctionaliteit

Indien je gebruik wenst te maken van de chatfunctionaliteit dan moet je onze chat cookies toestaan, meer info via volgende link