Wij zijn NIBC Direct. Een kleine bank met grote dromen en een rijke historie

Onze visie

 • Je merkt het aan alles. We leven in een tijd van transities. Ook in de spaar- en hypothekenmarkt, die al decennia lang nagenoeg hetzelfde is gebleven, kunnen en willen we de lat hoger leggen.

  Door dingen die vast zitten in beweging te brengen, ontstaan er nieuwe kansen en wordt “groei” mogelijk.

  Bij NIBC Direct geloven we in ondernemerschap waarbij we creatief & professioneel de grenzen verleggen én daarbij oprecht een bijdrage leveren aan onze wereld.

  Dáár gaat ons hart harder van kloppen.

  En als we dat op onze eigen manier weten te doen, denken we anderen te inspireren om hetzelfde te doen.

  Wij zien onze mensen, producten en organisatie als middel om de markt én het leven van onze partners, (potentiële) klanten en medewerkers positief in beweging te brengen.

  En dat gaat verder dan het verstrekken van kwalitatieve spaarproducten en hypotheken. We bestaan óók om mee te bouwen aan een toekomst die je je geliefden ook toewenst.

  Dát is het effect van NIBC Direct.

Beeld Visie NIBC Direct

Onze missie

Binnen onze cirkel van invloed richten we ons op het
creëren van positieve beweging in de markt én in het leven van onze partners, (potentiële) klanten en medewerkers.

Zo willen we: zakelijk groeien, onze markt kleur geven én een bijdrage leveren aan een toekomst die jij je geliefden toewenst.

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en waterschaarste zijn symptomen van een ongekende druk op het milieu en op de ecologische grenzen van onze planeet. NIBC wil de negatieve milieugevolgen van haar eigen activiteiten verminderen en klanten helpen bij de transitie naar een meer verantwoorde ondernemingscultuur.

NIBC is CO2-neutraal: er zijn relatief maar weinig banken die dit kunnen zeggen. Wij meten onze CO2-uitstoot al sinds 2010 en hebben die inmiddels fors verlaagd. Het restant wordt gecompenseerd door middel van “Gold Standard”-emissierechten. Daarnaast is de stroomvoorziening op alle NIBC-kantoren afkomstig uit schone, duurzame bron.

Ons succes hangt uiteindelijk af van de kwaliteit van onze mensen. Daarom investeren wij fors in de ontwikkeling van hun potentieel en bieden wij een stimulerende werkomgeving waarin diversiteit en respect hoog scoren. Wij vinden het ook belangrijk dat succes, zowel van individuele medewerkers als in teamverband, wordt erkend en beloond en dat het nemen van verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.

Een ander belangrijk punt vinden wij een cultuur die onze kernwaarden en onze ambities uitademt. In 2016 hebben wij drie principes vastgesteld die wij de NIBC 3 noemen. Deze principes vormen de leidraad bij alles wat wij doen en bij alle besluiten die wij nemen, en onderscheiden ons van andere banken. De principes zijn professioneel, ondernemend en inventief; zij vatten het beste samen wie wij zijn en hoe wij te werk gaan.

Diversiteit is volgens ons essentieel voor een structureel succesvolle bedrijfsvoering. NIBC wil een stimulerende werkomgeving creëren voor medewerkers van allerlei achtergronden, een omgeving die openstaat voor uiteenlopende visies en denkwijzen. In 2021 telt NIBC 33% vrouw en 33 verschillende nationaliteiten.

Wij blijven werken aan diversiteit, niet alleen bij de werving en selectie van medewerkers, maar ook binnen ons talentenprogramma en performancemanagement. Zo krijgen alle medewerkers een ‘employability budget’ van 2.500 euro, die je kan besteden aan een studie waar jouw passie ligt.

NIBC en haar medewerkers zetten zich al vele jaren in voor allerlei maatschappelijke organisaties. Sommigen doen vrijwilligerswerk, anderen leveren een financiële bijdrage. Via NGO Boulevard stelt NIBC op haar hoofdkantoor in Den Haag kantoorruimte en faciliteiten ter beschikking aan zes NGO's. Onze medewerkers zijn als vrijwilliger actief voor diverse goede doelen en projecten, zoals het coachen en begeleiden van ondernemers die willen innoveren en doorontwikkelen.

Naast al deze lokale initiatieven laten wij ons ook inspireren door mensen van buiten ons bedrijf en de projecten die zij opstarten. Al deze ontmoetingen nemen wij mee, versterken onze “Think Yes”-mentaliteit en inspireren ons tot het vinden van optimale oplossingen voor onze klanten, de samenleving en ons milieu.

Wij onderkennen de verantwoordelijkheid die wij hebben tegenover alle stakeholders en wegen hun belangen mee in onze besluitvorming. Proactieve en continue engagement met onze stakeholders is een centraal element in onze strategie en onze ambitie om duurzame groei te realiseren.

Wij onderscheiden de volgende stakeholders: klanten, medewerkers, investeerders, toezichthouders, kredietbeoordelaars en de samenleving als geheel.

Engagement met onze stakeholders vindt plaats via een aantal kanalen, variërend van een continue dialoog tot directe verzoeken om feedback en de jaarlijkse materialiteitstoets. De uitkomsten van dit proces en de feedback van onze stakeholders worden uitvoeriger beschreven in ons jaarverslag.

Het effect van NIBC Direct!

 • Tevreden klanten

  Al meer dan 450.000 mensen gingen je voor en kozen voor een spaarproduct of hypotheek van NIBC Direct. Onze klanten waarderen ons met een 8! 

 • We zetten ons in voor onze wereld

  Bij NIBC Direct lopen we niet weg voor onze verantwoordelijkheden. Binnen onze cirkel van invloed zetten we ons in om onze positieve impact te vergroten. We zijn niet perfect. Voor ons is dit ook een transitie en een leerproces. Hiermee hopen we andere partijen te inspireren.

 • We zijn vakidioten

  Zoals een ambachtsman zijn of haar product benadert, zo benaderen wij hypotheken. Bij NIBC Direct werken vakidioten die begaan zijn met één van de grootste en belangrijkste financiële beslissingen die een consument in zijn of haar leven neemt. Samen met jouw adviseur gaan wij aan de slag voor het best mogelijk resultaat, zo weet jij dat je goed zit. Nu en in de toekomst.

Effect Van NIBC Direct

En dat resulteert in een Gouden Award!

Beste hypotheek­verstrekker 2022

We zijn uitgeroepen tot beste hypotheekverstrekker in 2022 van Nederland! En daar zijn we natuurlijk ongelofelijk trots op. Door de samenwerking met adviseurs kunnen wij onze producten en dienstverlening blijven ontwikkelen om zo veel mogelijk woonwensen waar te maken.

Gouden Lotus Winnaar 2022