Inleiding

Wij, NIBC Bank N.V., gebruiken op deze website (https://login.nibcdirect.com/ui/login) cookies zodat u veilig kunt inloggen op en gebruik kunt maken van uw persoonlijke bankomgeving MijnNIBCDirect. Wij plaatsen we een of meer cookies (kleine tekstbestanden) op uw apparaat en/of kunnen we JavaScript, HTML 5 en andere digitale technologieën gebruiken om informatie van uw apparaat te verzamelen. In deze Cookie Policy noemen we al deze digitale technieken gezamenlijk “cookies”.

De door cookies verzamelde informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw IP-adres. In deze Cookie Policy vertellen wij u welke cookies wij waarvoor gebruiken. Hoe we de persoonsgegevens die we van uw apparaat verkrijgen door het gebruik van cookies verwerken, wordt meer gedetailleerd beschreven in ons Privacy Statement, dat ook informatie geeft over hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Welke cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies
Onze website en uw persoonlijke bankomgeving kan niet goed functioneren zonder bepaalde cookies. We plaatsen de volgende noodzakelijke cookies van Onegini, ook bekend als functionele cookies:

Naam

Provider

Doel

Duur

INGRESSCOOKIE_cfduid

loginnibcdirect.com

De Onegini SAAS omgeving is zo ingericht dat er meerdere instanties naast elkaar draaien, hiervoor is het nodig om sessies te koppelen aan een specifieke instantie. Deze cookies zorgen ervoor dat een bestaande sessie op de juiste plek van onze geclusterde omgeving wordt voortgezet. 

Sessie

JSESSIONID

loginnibcdirect.com

Dit is een cookie van de websessie. Om een bepaalde browser-sessie te koppelen aan de server-kant is deze sessie nodig. Elke webpagina opent een sessie aan de serverzijde, zodat de server weet met welke browser er wordt gesproken bij de verschillende aanroepen. Door deze cookie kan de website goed functioneren.

Sessie

device_X4GgHr4CC8v4BJOS4Z RK3JYRbbC0Fq2Er5eHWgWbReM

loginnibcdirect.com

Met deze cookie worden voorkeuren voor het gebruik van de NIBC--pagina's per browser bijgehouden. Bijvoorbeeld de taal, of andere opties.

1 jaar

idp_session_locale

loginnibcdirect.com

Deze cookie wordt gebruikt om de portal in de juiste taal te tonen en is nodig om over verschillende componenten in de juiste taal te zetten.

Sessie

idp_session_magmt_token

loginnibcdirect.com

Dit is een cookie om binnen de verschillende componenten gedurende een sessie de sessie-gegevens te kunnen delen.

Sessie

lan

loginnibcdirect.com

Deze cookie bewaart de taalvoorkeur voor een gebruiker gedurende meerdere sessies en voorkomt dat de website in de verkeerde taal wordt weergegeven.

1 dag

lastUsedLoginMethod

loginnibcdirect.com

Deze cookie slaat informatie op over welke login-methode de gebruiker voor het laatst heeft gebruikt.

1 jaar

UI_EXTENSION_JSESSIONID

loginnibcdirect.com

Elke webpagina opent een sessie aan de serverzijde, zodat de server weet met welke browser er wordt gesproken bij de verschillende aanroepen. Deze cookie zorgt ervoor dat een bepaalde browser-sessie aan de een specifieke sessie aan de serverzijde wordt gekoppeld.

Sessie

mobileLoginOption
PreviouslyEnabled

loginnibcdirect.com

Deze cookie houdt bij of de vorige keer iemand met mobile Stepup was ingelogd, zodat de volgende keer weer primair die optie wordt gekozen.

Sessie

csfrToken

loginnibcdirect.com

Dit is een security-cookie om te voorkomen dat iemand zijn sessie wordt misbruikt door derden (via zogenaamde CSFR-aanvallen, ofwel Cross Site Request Forgery).

Sessie

 • Naam

  INGRESSCOOKIE_cfduid

  JSESSIONID

  device_X4GgHr4CC8v4BJOS4Z RK3JYRbbC0Fq2Er5eHWgWbReM

  idp_session_locale

  idp_session_magmt_token

  lan

  lastUsedLoginMethod

  UI_EXTENSION_JSESSIONID

  mobileLoginOption
  PreviouslyEnabled

  csfrToken

 • Provider

  loginnibcdirect.com

  loginnibcdirect.com

  loginnibcdirect.com

  loginnibcdirect.com

  loginnibcdirect.com

  loginnibcdirect.com

  loginnibcdirect.com

  loginnibcdirect.com

  loginnibcdirect.com

  loginnibcdirect.com

 • Doel

  De Onegini SAAS omgeving is zo ingericht dat er meerdere instanties naast elkaar draaien, hiervoor is het nodig om sessies te koppelen aan een specifieke instantie. Deze cookies zorgen ervoor dat een bestaande sessie op de juiste plek van onze geclusterde omgeving wordt voortgezet. 

  Dit is een cookie van de websessie. Om een bepaalde browser-sessie te koppelen aan de server-kant is deze sessie nodig. Elke webpagina opent een sessie aan de serverzijde, zodat de server weet met welke browser er wordt gesproken bij de verschillende aanroepen. Door deze cookie kan de website goed functioneren.

  Met deze cookie worden voorkeuren voor het gebruik van de NIBC--pagina's per browser bijgehouden. Bijvoorbeeld de taal, of andere opties.

  Deze cookie wordt gebruikt om de portal in de juiste taal te tonen en is nodig om over verschillende componenten in de juiste taal te zetten.

  Dit is een cookie om binnen de verschillende componenten gedurende een sessie de sessie-gegevens te kunnen delen.

  Deze cookie bewaart de taalvoorkeur voor een gebruiker gedurende meerdere sessies en voorkomt dat de website in de verkeerde taal wordt weergegeven.

  Deze cookie slaat informatie op over welke login-methode de gebruiker voor het laatst heeft gebruikt.

  Elke webpagina opent een sessie aan de serverzijde, zodat de server weet met welke browser er wordt gesproken bij de verschillende aanroepen. Deze cookie zorgt ervoor dat een bepaalde browser-sessie aan de een specifieke sessie aan de serverzijde wordt gekoppeld.

  Deze cookie houdt bij of de vorige keer iemand met mobile Stepup was ingelogd, zodat de volgende keer weer primair die optie wordt gekozen.

  Dit is een security-cookie om te voorkomen dat iemand zijn sessie wordt misbruikt door derden (via zogenaamde CSFR-aanvallen, ofwel Cross Site Request Forgery).

 • Duur

  Sessie

  Sessie

  1 jaar

  Sessie

  Sessie

  1 dag

  1 jaar

  Sessie

  Sessie

  Sessie

Zodra u bent ingelogd in uw persoonlijke bankomgeving MijnNIBCDirect, plaatsen wij daarnaast de volgende noodzakelijke Salesforce cookies:

Naam

Provider

Doel

Duur

autocomplete

bankieren.nibcdirect.nl

Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of de browser de inlognaam van de gebruiker heeft onthouden.

60 dagen

clientSrc

bankieren.nibcdirect.nl

Deze cookie wordt gebruikt om het IP-adres te valideren van waaruit een gebruiker inlogt.

Sessie

cookieTest

bankieren.nibcdirect.nl

Deze cookie wordt om te controleren of cookies zijn toegestaan of geblokkeerd gebruikt in de browserinstellingen.

De exacte plaatsingsduur hangt af van uw browserinstel-lingen.

inst

bankieren.nibcdirect.nl

Wordt gebruikt om de doorgeleiding naar uw persoonlijke bankomgeving te optimaliseren.

Sessie

logouturl

bankieren.nibcdirect.nl

Deze cookie slaat de informatie op over de uitlog-URL in het proces voor eenmalige aanmelding (Single Sign On).

60 dagen

oid

bankieren.nibcdirect.nl

Deze cookie wordt gebruikt om een gebruiker om te leiden naar de juiste Salesforce-omgeving waar u kunt inloggen op uw persoonlijke bankomgeving.

2 jaar

oinfo

bankieren.nibcdirect.nl

Via deze cookie kan Salesforce voor analyse- en performancedoeleinden de status (of de Salesforcepagina in gebruik is), de door NIBC gebruikt Salesforce-editie en de orgID (server) van NIBC bijhouden.

3 maanden

renderCtx

bankieren.nibcdirect.nl

Deze cookie wordt gebruikt om de gevraagde pagina's en inhoud te leveren op basis van de navigatie van een gebruiker.

Sessie

saml_request_id

bankieren.nibcdirect.nl

Deze cookie wordt gebruikt bij Single Sign On flow met Onegini. OneGini zorgt voor de authenticatie bij het inloggen op uw persoonlijke bankomgeving MijnNIBCDirect.

60 dagen

sfdc-stream

bankieren.nibcdirect.nl

Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat clientverzoeken via dezelfde proxy hosts worden gedaan zodat er mogelijk content uit de cache wordt gebruikt waardoor content sneller kan worden getoond op de website.

3 uur

sid

bankieren.nibcdirect.nl

Deze cookie wordt gebruikt om de gebruikerssessie te valideren.

Sessie

sid_Client

bankieren.nibcdirect.nl

Deze cookie wordt gebruikt om orgID en userID van de gebruiker te valideren.

Sessie

ssostartpage

bankieren.nibcdirect.nl

Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan voor eenmalige aanmelding (Single Sign On) op de startpagina.

60 dagen

 • Naam

  autocomplete

  clientSrc

  cookieTest

  inst

  logouturl

  oid

  oinfo

  renderCtx

  saml_request_id

  sfdc-stream

  sid

  sid_Client

  ssostartpage

 • Provider

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

  bankieren.nibcdirect.nl

 • Doel

  Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of de browser de inlognaam van de gebruiker heeft onthouden.

  Deze cookie wordt gebruikt om het IP-adres te valideren van waaruit een gebruiker inlogt.

  Deze cookie wordt om te controleren of cookies zijn toegestaan of geblokkeerd gebruikt in de browserinstellingen.

  Wordt gebruikt om de doorgeleiding naar uw persoonlijke bankomgeving te optimaliseren.

  Deze cookie slaat de informatie op over de uitlog-URL in het proces voor eenmalige aanmelding (Single Sign On).

  Deze cookie wordt gebruikt om een gebruiker om te leiden naar de juiste Salesforce-omgeving waar u kunt inloggen op uw persoonlijke bankomgeving.

  Via deze cookie kan Salesforce voor analyse- en performancedoeleinden de status (of de Salesforcepagina in gebruik is), de door NIBC gebruikt Salesforce-editie en de orgID (server) van NIBC bijhouden.

  Deze cookie wordt gebruikt om de gevraagde pagina's en inhoud te leveren op basis van de navigatie van een gebruiker.

  Deze cookie wordt gebruikt bij Single Sign On flow met Onegini. OneGini zorgt voor de authenticatie bij het inloggen op uw persoonlijke bankomgeving MijnNIBCDirect.

  Wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat clientverzoeken via dezelfde proxy hosts worden gedaan zodat er mogelijk content uit de cache wordt gebruikt waardoor content sneller kan worden getoond op de website.

  Deze cookie wordt gebruikt om de gebruikerssessie te valideren.

  Deze cookie wordt gebruikt om orgID en userID van de gebruiker te valideren.

  Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan voor eenmalige aanmelding (Single Sign On) op de startpagina.

 • Duur

  60 dagen

  Sessie

  De exacte plaatsingsduur hangt af van uw browserinstel-lingen.

  Sessie

  60 dagen

  2 jaar

  3 maanden

  Sessie

  60 dagen

  3 uur

  Sessie

  Sessie

  60 dagen

First party en third party cookies

We plaatsen sommige cookies zelf op uw apparaat (first party cookies), terwijl andere cookies door derde partijen worden geplaatst (third party cookies), zie de kolom ‘Provider’ in de cookietabellen hierboven voor specifieke informatie per cookie.

Cookies inschakelen, uitschakelen en verwijderen

Tijdelijke cookies blijven gedurende de termijn zoals hierboven aangegeven op uw apparaat, tenzij u ze eerder manueel wist. U kunt via deze link uw cookievoorkeuren voor www.nibcdirect.nl beheren. Via uw browserinstellingen kunt u de cookies op uw apparaat verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop kan per browser verschillen. Bekijk de cookie-instellingen die beschikbaar zijn in uw specifieke webbrowser(s) voor meer informatie. De onderstaande links brengen u rechtstreeks naar de handleidingen van veelgebruikte browsers:

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari en u vindt hier meer specifieke informatie voor uw Apple apparaten.
Opera

Ook kunt u, indien u niet wilt dat Google Analytics-gegevens door Google worden verzameld en gebruikt, de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is onder: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over cookies en het verwijderen van cookies kunt u ook vinden bij de Consumentenbond, via Consuwijzer en via http://www.youronlinechoices.eu/.

Wanneer u besluit om alle geplaatste cookies te verwijderen zal u bij een volgend websitebezoek opnieuw worden gevraagd om een keuze te maken aangaande uw cookievoorkeuren.

Wijzigingen

Ons gebruik van cookies en de namen, doeleinden en plaatsingsduur van de bovengenoemde cookies kunnen in de loop van de tijd veranderen. We zullen daarom regelmatig deze Cookie Policy bijwerken.

Deze Cookie Policy is voor het laatst gewijzigd op 22-12-2021.

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van cookies op onze website, neemt u dan gerust contact met ons op via:

NIBC Bank N.V.
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag
Nederland
+31 (0)70 342 5425
info@nibc.com