• Home
  • Overig
  • Fusie NIBC Bank N.V. met NIBC Bank Deutschland AG

Fusie NIBC Bank N.V. met NIBC Bank Deutschland AG

Eind augustus 2020 fuseert NIBC Bank N.V. met NIBC Bank Deutschland AG.

Als u meer dan EUR 100.000 aan spaargeld bij NIBC Direct heeft ondergebracht, dan heeft u als wettelijk gevolg van de fusie tijdelijk het recht het bedrag boven EUR 100.000 (bij een rekening op twee namen is dit EUR 200.000) te nemen. Dat u geld kan opnemen van uw vrij opneembare (kwartaal)spaarrekening is niet vreemd. Dat kan u op elk ogenblik. Dit kan nu tijdelijk ook als het bedrag op een termijndeposito staat. U kunt het bedrag boven EUR 100.000 ((bij een rekening op twee namen is dit EUR 200.000) tot 30 oktober 2020 opnemen. In de FAQ vindt u de voorwaarden waaronder dit mogelijk is.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen m.b.t de fusie:

Heeft de fusie gevolgen voor de dienstverlening van NIBC Direct?
Nee. U kunt rekenen op dezelfde service als u van ons gewend bent.

Heeft de fusie effect op het Depositogarantiestelsel?
Nee. Het depositogarantiestelsel blijft van kracht en dekt nog steeds alle spaartegoeden tot 100.000 euro per rekeninghouder.

Kan ik mijn geld opnemen als gevolg van de fusie?
Ja, dat kan.

Termijndeposito’s
Voor termijndeposito’s geldt dat u deze gratis kunt openbreken tot 30 oktober 2020. Let wel: u kunt alleen het bedrag boven EUR 100.000 (bij een rekening op twee namen is dit EUR 200.000) opnemen.

Wilt u (een deel van) uw termijndeposito(‘s) laten openbreken? Stuur dan een e-mail naar info@nibcdirect.nl. Vermeld duidelijk in de e-mail welk(e) termijndeposito(‘s) u wilt openbreken, welk bedrag u wilt opnemen en dat u gebruik wilt maken van het tijdelijke aanbod tot 30 oktober 2020.

Belangrijk is dat u dit voor 30 oktober 2020 doet. Daarna kunt u uw termijndeposito alleen openbreken onder de gewone voorwaarden die nu ook al gelden.

(Kwartaal)spaarrekening
Het geld op een vrij opneembare spaarrekening kunt u opnemen wanneer u het wilt.

Is de fusie een gevolg van de overname door Blackstone?
Nee de fusie tussen NIBC Bank Deutschland AG en NIBC Bank N.V. heeft niets te maken met de overname door Blackstone.