• Home
  • Overig
  • Open een kwartaalspaarrekening

Open een rekening

Momenteel kun je alleen een rekening op jouw naam openen (enkelvoudige rekening). Het is niet mogelijk een rekening op twee namen te openen (en/of rekening).

Ben jij of de mederekeninghouder in het verleden spaarklant geweest bij NIBC Direct? Of ben je bekend als wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde? 

Nee

Ja