• Home
  • Overig
  • Schenken

Informatie over schenken

Meer over belastingvrij schenken

In Nederland betaal je schenkingsrecht zodra u geld 'schenkt' zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Bijvoorbeeld wanneer u geld stort op de rekening van uw kind. Wel kunnen er vrijstellingen gelden.

Wanneer betaalt u geen schenkingsrecht?

U kunt ook zonder kosten geld schenken, zowel aan kinderen als aan derden. De Belastingdienst hanteert namelijk vrijstellingen voor schenkingen. In 2014 zijn dat de volgende:

  • Voor iedereen geldt een algemene vrijstelling van € 2.092 per schenker, per jaar
  • Voor schenking door ouders aan kinderen geldt een gezamenlijke vrijstelling van € 5.229 per kind, per jaar
  • Voor schenking door ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (was 35 jaar) geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.096
  • Voor schenking door ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (was 35 jaar) geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling € 52.281 indien deze schenking aantoonbaar wordt gebruikt voor studie of de aankoop van een eigen woning*

* Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd naar € 100.000,-. Voor deze vrijstelling gelden enkele specifieke voorwaarden, kijk hiervoor op de website van de belastingdienst. Hier kunt u ook terecht voor algemene informatie over dit onderwerp.