Privacy & cookies

Algemeen

Dit privacy statement informeert je over hoe NIBC Direct omgaat met persoonsgegevens van klanten en/of bezoekers van de website. Dit privacy statement wordt periodiek aangepast. NIBC Direct is een handelsnaam van NIBC Bank N.V. (KvK nr. 27032036) en NIBC Hypotheken B.V. (KvK nr. 53084179), gevestigd te Den Haag welke geregistreerd is bij De Nederlandsche Bank.
De verwerking van persoonsgegevens is door NIBC Bank N.V. gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (hierna "CBP"). Zie hiervoor het meldingenregister op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (hierna "de Gedragscode") is door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars opgesteld. De Gedragscode is een uitwerking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("Wbp") en is bindend voor aangesloten financiële instellingen. Dit geldt ook voor NIBC Direct. Deze Gedragscode vind je hier.

De Gedragscode bevat regels die onder meer voorschrijven dat persoonsgegevens van klanten op een behoorlijke en zorgvuldige wijze moeten worden verwerkt. De Gedragscode is door de toezichthouder op de naleving van de Wbp, het CBP, goedgekeurd.

Doelen gegevensverwerking

NIBC Direct verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers voor de volgende doeleinden:

Lees hier meer over de verwerking van uw persoonsgegevens bij NIBC Direct. 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpaginaserver naar de browser van klanten en/of bezoekers stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Hiermee kan op een efficiënte manier informatie worden verkregen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt.

Indien je geen cookies wilt ontvangen kun je dit in de meeste browsers instellen. Het niet accepteren van cookies, kan gevolgen hebben voor de werking van de website.

Gegevensbescherming

NIBC Direct legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om  persoonsgegevens te beveiligen maar geeft geen garantie. Door gebruik te maken van de website wordt het bestaan van veiligheidsrisico's onderkend.
Bij uitbesteding van (bepaalde) activiteiten maakt NIBC Direct gebruik van derden die ten minste een gelijkluidend beschermingsniveau hanteren.

Inzage en Correctie

Op verzoek verleent NIBC Direct inzage in de door haar verwerkte persoonsgegevens. Verzoeken dienen gericht te worden aan het e-mail adres info@nibcdirect.nl.
Bij geconstateerde feitelijke onjuistheid, onvolledigheid, irrelevantie of strijdigheid met wettelijke bepalingen kan een verzoek worden gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van deze gegevens. Zie hiervoor de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Recht op verzet

Indien geen prijs wordt gesteld op marketingmateriaal van NIBC Direct dan wel tot de groep behorende instellingen, kan dat kenbaar worden gemaakt via het e-mail adres info@nibcdirect.nl.

Wij gebruiken cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies