Niet direct duidelijk?

De meest gestelde vragen

 • Wanneer mag ik vergoedingsvrij aflossen op mijn NIBC Direct Hypotheek?

  Je kan de hypotheek in de volgende gevallen altijd vergoedingsvrij aflossen:

  Verkoop van de woning

  Heeft de aflossing direct te maken met de verkoop van je woning? Dan kan je vergoedingsvrij onbeperkt aflossen. Voorwaarden hierbij zijn:

  • Je kan een juridische (notariële) akte overleggen.
  • Een volledige geleverde woning, vrij van huur, voor gebruik van derden.
  • De derde mag geen rechtspersoon zijn of onderdeel van een samenwerkingsvorm waarbij je betrokken bent.

  Overlijden

  Binnen 6 maanden na overlijden van de leningnemer kan aflossen vergoedingsvrij. De leningnemer is de persoon die de hypotheek heeft afgesloten.

  Executie

  Je betaalt geen vergoeding wanneer de aflossing voortkomt uit gedwongen verkoop van de woning. Dit geldt niet wanneer de executie het gevolg is van verwijtbare acties van de hypotheekgever.

  Tenietgaan van de woning

  Bij een volledig tenietgaan (verloren gaan) van de woning kan je binnen 6 maanden na het verloren gaan zonder vergoeding aflossen.

  Einde rentevaste periode

  Als de aflossing plaatsvindt op de einddatum van de rentevaste periode, kan dat zonder vergoeding.

  Rente

  Als de huidige rente bij NIBC Direct gelijk of hoger is dan jouw contractrente.

  Je kan altijd 15% van de oorspronkelijke hypotheeksom vergoedingsvrij aflossen. In alle andere gevallen kunnen wij een vergoeding in rekening brengen. Je vindt dit terug in de voorwaarden van uw NIBC Direct Hypotheek. Lees hier meer over de voordelen van aflossen.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Hoe kan ik extra aflossen op mijn hypotheek?

  Je lening kan uit meerdere leningdelen bestaan. Je kunt maximaal € 50.000,- terugbetalen via de online omgeving. Wil je meer aflossen dan € 50.000,-? Dan kun je het bedrag terugbetalen via een bankoverschrijving. Belangrijk: Maak het bedrag over vanaf hetzelfde rekeningnummer waarvan wij maandelijks incasseren. 
  • Klik hier om in te loggen op MijnNIBCDirect .
  • Klik op het tabblad terugbetalen en vervolgens op terugbetalen.
  • Klik het leningdeel aan waarop je extra wilt terugbetalen.
  • Vul het bedrag in en klik op 'ga naar overzicht'.
  • Als alles klopt klik je op 'ga naar betalen'.
  Wil je het bedrag liever via een bankoverschrijving overmaken? Volg dan onderstaande stappen:
  • Maak het aflosbedrag over naar het rekeningnummer waar ook je maandelijkse rentebetalingen naartoe overgemaakt worden.
  • Vermeld in de omschrijving: 'extra aflossing'.
  • Vermeld in de omschrijving je leningnummer en (indien van toepassing) het leningdeelnummer.

  Wat wordt mijn nieuwe maandbedrag als ik extra heb afgelost op mijn hypotheek?
  Na het verwerken van je aflossing, ontvang je van ons een nieuw leningoverzicht met daarop je nieuwe maandbedrag, Als je vooraf wilt weten wat je nieuwe maandbedrag wordt, kun je het uitrekenen op
  www.berekenhet.nl . Ga naar het tabblad Hypotheek & Wonen.

  Op welk leningdeel kan ik het beste extra terugbetalen?
  NIBC Direct adviseert niet. Neem voor deze vraag contact op met jouw financieel adviseur.
   

  Wanneer wordt mijn extra aflossing verwerkt?
  Wij verwerken je extra aflossing op de eerste werkdag van de eerstkomende maand. Halverwege de maand ontvang je van ons een nieuw leningoverzicht met daarop het nieuwe maandbedrag.

  Betaal ik een vergoeding bij extra aflossen op mijn hypotheek?
  Je mag ieder jaar 15% (20% bij de NIBC Direct Extra Hypotheek) van de hoogte van je leningdeel terugbetalen zonder vergoedingsrente. Wil je meer aflossen dan 15% of 20%, kun je te maken krijgen met een boete. Dit is meestal alleen het geval als de rente nu lager is dan je contractrente.

  Op je NIBC Direct Hypotheek en de NIBC Direct Extra Hypotheek kun je boetevrij aflossen:
  • Aan het einde van de rentevastperiode.
  • Bij verkoop van de woning.
  • Bij overlijden van leningnemer.
  • Als de huidige rente hoger is dan uw contractrente.
  Bij de NIBC Direct Extra Hypotheek kun je ook nog eens 100% vergoedingsvrij aflossen uit eigen middelen (schenking, erfenis of spaargeld). 

  Wil je meer dan 15 of 20% extra aflossen?
  Wil je een berekening van de vergoeding ontvangen?

  Beschik je over eigen geld en wil je meer dan 15% of 20% extra aflossen? Wil je meer dan € 50.000,- online terugbetalen? Vraag dan een berekening van de vergoeding bij vervroegd aflossen op. Je kunt een berekening bij vervroegd aflossen op twee manieren opvragen:
  • Telefonisch via 0800 409 409 4 (gratis)
  • Stuur een WhatsApp naar: 06 57 220 044
  Je ontvangt binnen 2 werkdagen een berekening van ons.
   

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Wat is de AFM Leidraad?

  In juli 2016 is de nieuwe regelgeving voor hypothecaire financiering in werking getreden, de MCD. Hierdoor zijn de regels veranderd over de vergoeding die hypotheekaanbieders bij consumenten in rekening mogen brengen bij vervroegde aflossing van hypotheken. Op 20 maart 2017 heeft de AFM een Leidraad gepubliceerd waarin deze regels zijn beschreven.

  De regels in de AFM Leidraad zijn van toepassing voor alle klanten die na 14 juli 2016 eerder hebben afgelost. Voor klanten die vóór 14 juli 2016 eerder hebben afgelost en een vergoeding hebben betaald, verandert er niets. Voor deze klanten geldt dat de vergoeding berekend is op basis van de afspraken die wij met jou hebben gemaakt. Deze afspraken vind je terug in de hypotheekvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn in lijn met de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Op hoofdlijnen waren deze voorwaarden in lijn met de AFM Leidraad: op enkele punten hebben wij de berekening aangescherpt.

  Meer informatie over de AFM Leidraad vind je op www.afm.nl. Zoekterm is Vervroegde aflossing.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Is het verstandig om extra af te lossen op mijn hypotheek?

  Jouw hypotheek loopt meestal 30 jaar. Aan het einde van deze periode moet je de lening terugbetalen. Met sommige hypotheekvormen los je elke maand af (bijvoorbeeld annuïtaire en lineaire hypotheken). Voor aflossingsvrije hypotheken, dien je zelf vermogen op te bouwen zodat je aan het einde van de looptijd van de lening jouw lening kunt terugbetalen. Een financieel adviseur kan precies uitzoeken wat tussentijds extra aflossen voor jouw situatie betekent en of het voor jou aantrekkelijk kan zijn.
   

  De voordelen van extra aflossen op jouw hypotheek zijn:
  • Je hypotheekschuld wordt lager
  • Je betaalt minder rente
  • Jouw maandlasten dalen
  • Je loopt minder risico op een restschuld wanneer de waarde van uw woning daalt en je de woning wilt/moet verkopen
  • Een lagere hypotheek maakt je minder kwetsbaar voor als jouw inkomenssituatie verandert (bijvoorbeeld door bereiken pensioenleeftijd, werkloosheid of overlijden)
  • Mogelijk een lagere belastingdruk in box 3
   
  De nadelen van extra aflossen op jouw hypotheek zijn:
  • Je financiële buffer wordt kleiner
  • Je fiscale renteaftrek gaat omla ag

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Ik heb een extra aflossing gedaan. Hoe kan het dat mijn maandbedrag niet is veranderd?

  Het maandbedrag wordt niet altijd aangepast met de nieuwe maandtermijn. Dit is afhankelijk van het drempelbedrag. Het drempelbedrag van je lening is € 2,25. Als het verschil in maandbedrag kleiner is dan dit bedrag, dan verandert het nieuwe maandbedrag niet. Het maandelijks teveel betaalde bedrag wordt in mindering gebracht op de restschuld. Pas wanneer het verschil groter wordt dan het drempelbedrag dan wordt de maandtermijn aangepast.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Ik heb teveel vergoeding betaald. Wat moet ik doen bij mijn aangifte?

  Ik heb teveel vergoeding betaald in 2016
  Je hoeft de aangifte 2016 niet te corrigeren. Je moet het bedrag dat je nu terug ontvangt in de aangifte 2017 opnemen als ‘negatieve aftrekbare kosten eigen woning’. Het bedrag aan wettelijke rente mag je hierin niet opnemen. Let op: dit kun je pas opgeven in 2018.

  Ik heb teveel vergoeding betaald in 2017
  Voor de aangifte 2017 staat het juiste vergoedingsbedrag vermeld op de jaaropgave die je van ons ontvangt in 2018. Je moet in jouw aangifte inkomstenbelasting over 2017 onder ‘hypotheken en andere leningen’ opgeven hoeveel vergoeding je hebt betaald. Je gaat daarbij uit van het bedrag dat je daadwerkelijk hebt betaald, trek daarvan af het bedrag dat je in 2017 hebt teruggekregen. Let op: dit kun je pas opgeven in 2018.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Wat bedoelen jullie met de rente daalt automatisch mee bij aflossen?

  Uniek bij NIBC Direct is dat jouw rentetarief automatisch meedaalt bij aflossen. Omdat je aflost op jouw lening wordt het risico voor de bank kleiner. Dat beloont NIBC Direct met een lager rentetarief. Oftewel door jouw maandelijkse aflossing wordt je rente dus ook automatisch lager.

  De rente op jouw hypotheek wordt bepaald door de hoogte van jouw lening ten opzichte van de waarde van jouw woning. Deze verhouding noemen wij een tariefklasse (t/m 65%, t/m 80%, t/m 95% en t/m 105%). Jouw tariefklasse in combinatie met de gekozen looptijd bepaalt de hoogte van jouw hypotheekrente.

  Als jouw woningaankoop onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) valt, geniet je direct van het scherpste rentetarief en zijn er geen lagere tariefklassen.

  Voorbeeld: Je hebt een lening van € 200.000 en de waarde van jouw woning is ook € 200.000. De verhouding van de lening ten opzichte van de waarde van de woning is 100%. Jouw lening valt in de hoogste tariefklasse tot en met 106%. Toen je de lening afsloot waren dit de rente percentages per tariefklasse.

  Tariefklassen (voorbeeld):
  Tot en met 65% 4,10% Tot en met 80% 4,20% Tot en met 95% 4,30% Tot en met 106% 4,50%

  Als jouw lening door aflossingen kleiner wordt dan €190.000 komt de verhouding lening ten opzichte van de waarde van de woning op 95% (€ 190.000 lening gedeeld door € 200.000 woningwaarde X 100%) en valt de lening in de tariefklasse tot en met 95% en dus geldt voor jou het tarief van 4,30%. Het verschil tussen de tariefklasse tot en met 106% en tot en met 95% was toen je de lening afsloot 0,20%. Dit verschil brengen wij in mindering op jouw rentetarief van 4,50%. Tot het einde van jouw rentevastperiode betaal je dit lagere tarief. Jouw maandbedrag wordt aangepast. Daarna wordt het tarief opnieuw vastgesteld. Natuurlijk op basis van de tariefklasse waar de lening dan in valt en de dan geldende rentepercentages.

  Let op: de getallen in dit rekenvoorbeeld zijn fictief.

  Voor NHG geldt één vaste tariefklasse met scherpe rentetarieven.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Wanneer mag ik vergoedingsvrij aflossen op mijn NIBC Direct Extra Hypotheek?

  Je kan deze hypotheek in de volgende gevallen altijd vergoedingsvrij aflossen:

  Verkoop van de woning

  Heeft de aflossing direct te maken met de verkoop van je woning? Dan kan je vergoedingsvrij onbeperkt aflossen. Voorwaarden hierbij zijn:

  • Je kan een juridische (notariële) akte overleggen.
  • Een volledige geleverde woning, vrij van huur, voor gebruik van derden.
  • De derde mag geen rechtspersoon zijn of onderdeel van een samenwerkingsvorm waarbij je betrokken bent.

  Overlijden

  Binnen 6 maanden na overlijden van de leningnemer kan aflossen vergoedingsvrij. De leningnemer is de persoon die de hypotheek heeft afgesloten.

  Executie

  Je betaalt geen vergoeding wanneer de aflossing voortkomt uit gedwongen verkoop van de woning. Dit geldt niet wanneer de executie het gevolg is van verwijtbare acties van de hypotheekgever.

  Tenietgaan van de woning

  Bij een volledig tenietgaan (verloren gaan) van de woning kan je binnen 6 maanden na het verloren gaan zonder vergoeding aflossen.

  Aflossen uit eigen middelen

  Heb je spaargeld of een schenking of erfenis ontvangen en wil je daarmee (een deel van) je hypotheek aflossen? Dan kan dat met de NIBC Direct Extra Hypotheek volledig vergoedingsvrij. Je betaalt hier dus niets extra’s voor.

  Einde rentevaste periode

  Vindt de aflossing plaats op de einddatum van de rentevaste periode? Dan kan dat zonder vergoeding.

  Rente

  Als de huidige rente bij NIBC Direct gelijk of hoger is dan jouw contractrente.

  Je kan altijd 20% van de oorspronkelijke hypotheeksom vergoedingsvrij aflossen. In alle andere gevallen kunnen wij een vergoeding in rekening brengen. Je vindt dit terug in de voorwaarden van je NIBC Direct Hypotheek. Lees hier meer over de voordelen van aflossen.
   

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Hoe kan ik een vergoedingsspecificatie aanvragen?

  Je vraagt eenvoudig en snel een vergoedingsspecificatie aan via de MijnNIBCDirect omgeving. Volg hiervoor onderstaande stappen:
  • Klik hier om in te loggen
  • Ga naar de tab Terugbetalen
  • Klik op de button Vraag de vergoedingsspecificatie op
  • Je ontvangt een notificatiemail wanneer het document klaar staat in de MijnNIBCDirect omgeving
  Let op: Het bedrag op de vergoedingsspecificatie is een indicatie gebaseerd op de dag dat de specificatie is opgemaakt. De hypotheekrente daalt al enige tijd. Dalende hypotheekrente betekent een stijgende vergoedingsrente. Als je (een gedeelte van) de lening wilt terugbetalen, kan het zijn dat de vergoedingsrente is gestegen op het moment dat je besluit terug te betalen.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact
 • NHG

Phishing achtergrond.jpg

Heb je een vraag of opmerking?

Dan kun je ons digitaal bereiken en ontvang je zo spoedig mogelijk een antwoord van ons. Of bel gratis 0800 – 409 4094

Contactformulier of Klachtenformulier

Toegang tot chatfunctionaliteit

Indien je gebruik wenst te maken van de chatfunctionaliteit dan moet je onze chat cookies toestaan, meer info via volgende link