Heeft u vragen m.b.t. de impact van het coronavirus op uw hypotheek? We hebben de belangrijkste informatie voor u als hypotheekklant op deze pagina gezet.

Wilt u documenten naar ons sturen? Gebruik dan de upload formulieren https://formulieren.nibcdirect.nl/. Dit is de snelste, veiligste en eenvoudigste manier om digitaal documenten aan te leveren. 

 

Niet direct duidelijk?

Neem contact met ons op

De meest gestelde vragen

 • Met wie deelt NIBC Direct mijn persoonsgegevens?

  In principe delen we jouw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als er een goede reden of verplichting voor is. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen ook op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Daarnaast heeft NIBC Direct verschillende verwerkers ingeschakeld om jouw persoonsgegevens namens ons te verwerken, waaronder IT-dienstverleners, marketingbureaus en andere zakelijke dienstverleners. 
   

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over je vertellen of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met jou.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Waarvoor gebruikt NIBC Direct persoonsgegevens?

  Om je tot dienst te kunnen staan moeten wij je goed kennen. Daarom vragen wij naar jouw persoonsgegevens en verwerken wij deze ook. Jouw persoonsgegevens gebruiken we voor:

  ▪ de relatie met je te beheren en onze diensten aan je te leveren
  ▪ het nakomen van wettelijke verplichtingen
  ▪ optimaliseren van onze beveiliging
  ▪ verbeteren en innoveren
  ▪  marketingdoeleinden

  In onze privacyverklaring vind je meer informatie over voor welke doeleinden NIBC Direct jouw persoonsgegevens gebruikt.
   

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Welke persoonsgegevens verzamelt NIBC Direct?

  Hieronder zie je welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken. De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken over je kunnen een aantal of alle van de hieronder opgesomde categorieën bevatten, afhankelijk van de omstandigheden en de aard van jouw relatie met ons.  

  Jouw contactgegevens: inclusief jouw naam, adres en andere contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail en telefoongegevens).

  Jouw identificatiegegevens: identificatienummers uitgegeven door overheidsinstanties (Burgerservicenummer, paspoortnummer, ID-nummer, fiscaal identificatienummer, rijbewijsnummer), een kopie van jouw identiteitsbewijs en jouw geboortedatum en –plaats.

  Identificatiegegevens van familieleden, volmachthouders of erfgenamen: contact informatie, ID kopieën en andere identificatie informatie.

  E-mail en telefoongesprekken met NIBC Direct: jouw e-mail correspondentie en telefoongesprekken.

  Jouw financiële gegevens: gegevens over jouw spaarrekeningen of hypotheek verstrekt door NIBC Direct aan jou. Eventueel jouw registratie bij het Bureau Krediet Registratie. De hoogte van jouw hypotheek en de waarde van jouw huis of het saldo van jouw spaarrekening.

  Persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten: NIBC Direct mag onder bepaalde omstandigheden en indien en voor zover wettelijk toegestaan, ook persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen, overtredingen en fraude.

  Gegevens over gezondheid: NIBC Direct mag, onder bepaalde omstandigheden en indien en voor zover wettelijk toegestaan, ook persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot fysieke, mentale of medische toestand en verleden, informatie over letsel of invaliditeit. Denk bijvoorbeeld als je jouw Termijndeposito wilt openbreken vanwege arbeidsongeschiktheid.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Waar vind ik de privacyverklaring van NIBC Direct?

  Je kunt de privacyverklaring van NIBC Direct op de pagina Privacy downloaden. Je vindt op deze pagina de meest recente versie.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

  Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken van jouw ‘Recht op inzage’. Of wil je jouw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van jouw ‘Recht op correctie’?


  Ik heb een spaarrekening bij NIBC Direct

  Als je inlogt in jouw persoonlijke bankomgeving MijnNIBCDirect zie je veel van de persoonsgegevens die wij over je hebben vastgelegd. Je kunt de meeste gegevens ook direct aanpassen

  Ik heb een hypotheek bij NIBC Direct

  Als je inlogt op MijnNIBCDirect zie je veel van de
  persoonsgegevens die wij over je hebben vastgelegd. Je kunt de meeste gegevens ook direct aanpassen.

  Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij ons. Je kunt hier het formulier invullen.Daarbij vragen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs te versturen, om ervoor te zorgen dat niet iemand anders jouw rechten uitoefent. Wij reageren binnen één maand op jouw verzoek. Hebben we meer tijd nodig? Dan laten we dit weten en vertellen we waarom meer tijd nodig is.

  Heb je na het lezen van de Privacyverklaring en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail aan onze Data Protection Officer (DPO). Het emailadres is dpo@nibc.com.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen e-mails meer krijg van NIBC Direct?

  We houden je graag op de hoogte van onze producten en diensten via onze nieuwsbrief. Wil je de nieuwsbrief liever niet ontvangen? Geen probleem. Onder elke nieuwsbrief en e-mail staat een link waarmee je je direct afmeldt. Let op: Voor productinhoudelijke mails zoals het rentebericht kun je je niet afmelden.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Hoe lang bewaart NIBC Direct mijn gegevens?

  We bewaren jouw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld. We hanteren hier een beleid over. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen zeven jaar na het einde van de overeenkomst of je relatie met NIBC Direct. Soms is deze termijn langer. Bijvoorbeeld als de toezichthouder van ons vraagt bepaalde gegevens langer te bewaren. Soms hanteren we kortere bewaartermijnen.

  We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als je een klacht hebt ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.

  Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in ons privacy statement, kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Waar kan ik terecht met een vraag of klacht over privacy?

  Heb je na het lezen van deze Privacyverklaring en de al eerder gegeven antwoorden nog vragen over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail aan naar onze DPO (Data Protection Officer).  Het e-mailadres is dpo@nibc.com. Je kunt hier ook terecht als je een klacht hebt over privacy.
   

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

Phishing achtergrond.jpg

Heb je een vraag of opmerking?

Dan kun je ons digitaal bereiken en ontvang je zo spoedig mogelijk een antwoord van ons. Of bel gratis 0800 – 409 4094

Contactformulier of Klachtenformulier