Hoe lang bewaart NIBC Direct mijn gegevens?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld. We hanteren hier een beleid over. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen zeven jaar na het einde van de overeenkomst of je relatie met NIBC Direct. Soms is deze termijn langer. Bijvoorbeeld als de toezichthouder van ons vraagt bepaalde gegevens langer te bewaren. Soms hanteren we kortere bewaartermijnen.

We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als je een klacht hebt ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in ons privacy statement, kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.
Wij gebruiken cookies om het bezoek aan onze website gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies