Niet direct duidelijk?

De meest gestelde vragen

 • Met wie deelt NIBC Direct mijn persoonsgegevens?

  NIBC Direct schakelt diverse derde partijen in om jouw persoonsgegevens namens ons te verwerken, waaronder IT-dienstverleners, marketingbureaus en andere zakelijke dienstverleners. Ook kunnen we je persoonsgegevens in het kader van gerechtelijke procedures en onderzoeken onder meer delen met advocaten en notarissen. Politie, justitie, toezichthouders en de Belastingdienst kunnen op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Voor een uitgebreider overzicht van partijen met wie we jouw persoonsgegevens kunnen delen en waarom wij dit (kunnen) doen, verwijzen we je naar ons Privacy Statement. 
   

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over je vertellen of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt onder meer persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of als je contact met ons hebt. Denk aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Meer hierover lees je in ons Privacy Statement .

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Waarvoor gebruikt NIBC Direct persoonsgegevens?

  Wij gebruiken je persoonsgegevens onder meer om:
   
  • De relatie met je te beheren en onze producten en diensten aan je te leveren;
  • Je gebruik te kunnen laten maken van onze NIBC Direct Portal(s) waarin je je NIBC Direct product(en) en/of diensten kunt beheren;
  • Je op de hoogte te houden van onze producten en diensten (marketing);
  • Je vragen, verzoeken, opmerkingen, zorgen en/of klachten te behandelen;
  • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en medewerking te verlenen aan toezichthouders.

  In ons Privacy Statement vind je een volledige lijst van de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens kunnen gebruiken en op basis van welke wettelijke verwerkingsgrondslag(en) wij dit doen. 
   

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Welke persoonsgegevens verwerkt NIBC Direct?

  Wij kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken. Welke gegevens wij precies over je verwerken is afhankelijk van de omstandigheden en de aard van je relatie met ons.
  • Je contactgegevens
  • Je identificatiegegevens
  • Identificatiegegevens van familieleden, volmachthouders of erfgenamen
  • E-mail en (telefoon)gesprekken met NIBC Direct
  • Je financiële gegevens
  • Persoonsgegevens van uiteindelijke belanghebbenden
  • Strafrechtelijke persoonsgegevens
  • Gezondheidsgegevens en religieuze persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze websites
  • Inloggegevens voor de portal(s) van NIBC Direct
  • Camerabeelden en je kenteken (wanneer je een van onze kantoren bezoekt)

  In ons Privacy Statement lees je er meer over.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Waar vind ik het Privacy Statement van NIBC Direct?

  Je kunt ons Privacy Statement hier raadplegen en downloaden.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen en mijn andere privacyrechten uitoefenen?

  Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken heb je een aantal privacyrechten. Je hebt onder meer recht op inzage, wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Je kunt dit op verschillende manieren aanpakken. De meeste gegevens kun je inzien en direct wijzigen via ‘Mijn NIBC Direct’ of via de ‘Hypotheekportal’. Daarnaast kun je eenvoudig online een verzoek indienen via dit formulier Als je liever geen gebruik maakt van de online optie dan kun je het formulier uitprinten en per post verzenden. Je kunt ons daarnaast ook bellen of een e-mail sturen. Onze contactgegevens zijn hier terug te vinden
   

   

  Identificatie

  Wij vragen je om bij jouw verzoek een afgeschermde kopie van jouw geldige identiteitsbewijs aan ons te verstrekken. Zo zijn wij er zeker van dat het verzoek van jou afkomstig is.

  Het is belangrijk dat de volgende zaken zijn afgeschermd: BSN, pasfoto en lengte. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door:

  ·       Gebruik te maken van een ID-cover.

  ·       De gegevens onleesbaar te maken.

  ·       De KopieID app van het ministerie van BZK te gebruiken.

  Meer informatie over welke privacyrechten je precies hebt vind je terug in ons Privacy Statement.

  Voor meer informatie over het indienen van een klacht verwijzen we je naar ons antwoord bij de vraag “Waar kan ik terecht met een vraag of klacht over privacy?”.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen direct marketing e-mails meer krijg van NIBC Direct?

  We houden je graag op de hoogte van onze producten en diensten. Wil je onze direct marketing e-mails, zoals onze nieuwsbrief, liever niet ontvangen? Geen probleem. Onder elke nieuwsbrief en/of e-mail staat een link waarmee je je direct afmeldt. Je kunt hierover uiteraard ook contact met ons opnemen.  

  Let op: voor productinhoudelijke e-mails zoals het rentebericht kun je je niet afmelden.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Hoe lang bewaart NIBC Direct mijn gegevens?

  We bewaren jouw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld. We hanteren hier een beleid over. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen zeven jaar na het einde van de overeenkomst of je relatie met NIBC Direct. Soms is deze termijn langer. Bijvoorbeeld als de toezichthouder van ons vraagt bepaalde gegevens langer te bewaren. Soms hanteren we kortere bewaartermijnen.

  We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als je een klacht hebt ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.

  Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in ons privacy statement, kunnen we de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

  Waar kan ik terecht met een vraag of klacht over privacy?

  In ons Privacy Statement en in onze Q&A vind je meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Heb je toch nog vragen? Dan kan je uiteraard contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO). Dit kan per e-mail via dpo@nibc.com. Wil je liever op een andere manier contact opnemen, raadpleeg dan ons Privacy Statement voor de relevante contactgegevens. Je kunt ook bij de DPO terecht als je een klacht hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We zullen ons uiterste best doen om deze klacht op te lossen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kun je een klacht indienen bij de bij de toezichthouder in dat land. 


   

  Ben je hiermee geholpen?

  Ja Nee, ik wil graag contact

Phishing achtergrond.jpg

Heb je een vraag of opmerking?

Dan kun je ons digitaal bereiken en ontvang je zo spoedig mogelijk een antwoord van ons. Of bel gratis 0800 – 409 4094

Contactformulier of Klachtenformulier

Toegang tot chatfunctionaliteit

Indien je gebruik wenst te maken van de chatfunctionaliteit dan moet je onze chat cookies toestaan, meer info via volgende link