Rentes spaarrekening NIBC Direct

Rentebijschrijving

Internetspaarrekening (vrij opneembaar)
De rente wordt jaarlijks op 1 januari op de internetspaarrekening of de vrij opneembare jeugdspaarrekening bijgeschreven. Vanaf deze datum ontvangt u ook rente over deze rentebijschrijving.

Termijndeposito's tot en met 1 jaar
Voor termijndeposito's tot en met 1 jaar geldt dat de rente op de einddatum van de termijn wordt bijgeschreven op uw internetspaarrekening danwel vrij opneembare jeugdspaarrekening. Het gehele tegoed inclusief de bijgeschreven rente is vanaf dat moment kosteloos opneembaar. Onze rentetarieven zijn nominaal op jaarbasis.

Termijndeposito's vanaf 2 jaar en langer Voor termijndeposito's vanaf 2 jaar geldt dat de rente steeds jaarlijks achteraf, voor het eerst 1 jaar na de ingangsdatum van het termijndeposito, wordt bijgeschreven op uw internetspaarrekening danwel vrij opneembare jeugdspaarrekening. Vanaf het moment van bijschrijving van de rente ontvangt u onze variabele rente. De bijgeschreven rente is kosteloos opneembaar.

Toegang tot chatfunctionaliteit

Indien je gebruik wenst te maken van de chatfunctionaliteit dan moet je onze chat cookies toestaan, meer info via volgende link