Depositogarantiestelsel en NIBC Direct

NIBC Direct valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit betekent dat spaargeld bij NIBC Direct is gegarandeerd is tot een maximum bedrag. Dit geldt voor zowel de Internetspaarrekening als de Termijndeposito. Ongeacht het aantal rekeningen. Het maximum bedrag is €100.000 per rekeninghouder. Meer informatie over het DGS vindt u op de website van DNB.

En/of rekening
Staat een rekening op naam van twee personen, een en/of-rekening? Dan komt iedere rekeninghouder apart in aanmerking voor een vergoeding. De dekking bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid (in gelijke delen). Bij een en/of-rekening heeft iedere rekeninghouder dus recht op de helft van het totale tegoed. Heeft de rekeninghouder naast de en/of-rekening nog andere rekeningen bij dezelfde bank? Dan geldt de maximale vergoeding van € 100.000 voor alle tegoeden samen.

Algemene voorwaarden depositogarantiestelsel