Schenkingen

Schenkingsrecht Nederland

In Nederland betaal je schenkingsrecht zodra je geld 'schenkt' zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Bijvoorbeeld wanneer je geld stort op de rekening van je kind. Wel kunnen er vrijstellingen gelden.

Wanneer betaal je geen schenkingsrecht?

Je kan ook zonder kosten geld schenken, zowel aan kinderen als aan derden. De Belastingdienst hanteert namelijk vrijstellingen voor schenkingen. Voor deze vrijstelling gelden enkele specifieke voorwaarden, kijk hiervoor op de website van de belastingdienst. Hier kan je ook terecht voor algemene informatie over dit onderwerp.