Wettelijke vertegenwoordiger NIBC Direct

Wat is de rol van de wettelijke vertegenwoordiger?

De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of voogd. Hij/zij mag voor een minderjarig kind een NIBC Direct Internetspaarrekening openen. De wettelijke vertegenwoordiger beheert deze rekening zelf, tot het kind 18 jaar is.

De wettelijke vertegenwoordiger is de enige die de rekening mag beheren. Dit houdt in het doen van overboekingen, stortingen, opnamen en andere handelingen op de rekening. Het is daarbij belangrijk dat de tegenrekening op naam staat van de wettelijke vertegenwoordiger. Als een kind 18 jaar wordt, beheert hij of zij de rekening voortaan zelf.

De wettelijke vertegenwoordiger mag dat vanaf dat moment niet meer doen. Hoe dat werkt, hoor je ruim op tijd van ons.

Wil je de contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger wijzigen? Gebruik dan het wijzigingsformulier contactgegevens wettelijke vertegenwoordiger. Wil je iemand anders benoemen als wettelijke vertegenwoordiger? Gebruik dan het wijzigingsformulier wettelijke vertegenwoordiger.